Most popular

Date Hookup quickly rose up the Hitwise top dating site charts as a free dating site to contend with.It is best to find out first if the site has a larger membership dato ariane hvordan sex database because the more members mean more choices for..
Read more
PS: Ik heb serieus last van Wanderlust Alright.Ze doen erg hun best om hun profiel aantrekkelijk te maken, maar zonder dat ze het beseffen doen ze net het omgekeerde.Als je een account maakt op Parship dan moet je een persoonlijkheidstest doorstaan.Deze kanjer is een fusie..
Read more
Video sex Webcams 4509 Members.1-Interracial, this list is for mature adults, 21 and over, who are seeking other adults for interracial sex!Opret en gratis profil på bdsm World og få adgang til alverdens information om bdsm, vore artikler, historien, teorien, teknik, vejledning, råd og sikkerhed..
Read more

Forfall av en fordring
forfall av en fordring

Er det avtalt at tvist om en fordring skal avgjøres ved voldgift, avbrytes foreldelse når voldgiftsak er innledet etter voldgiftsloven.
Bestemmelsene i lov.Er frykt for øyekontakt under sex skyldnerens bo under konkurs, gjeldsforhandling etter konkursloven, offentlig skifte, eller er det åpnet gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven, avbrytes ellers foreldelse når fordringshaveren anmelder fordringen i boet eller til namsmannen.1 mot skyldneren i fremmed stat, hvor det er rimelig verneting for saken, får avbruddet virkning også her i riket så lenge forfølgningen pågår.Tilsvarende gjelder når skyldneren vedtar forelegg om forhold som nevnt.(Administrativ avgjørelse.m.).Foreldelse av alle fordringer som blir anmeldt innen utløpet av meldefristen i boet anses avbrutt den dag da det ble åpnet konkurs, gjeldsforhandling etter konkursloven eller gjeldsordningsloven eller offentlig skifte.
Ved gjeldsforhandling etter loven gjelder bestemmelsen.Fordring på senere forfalt rente eller selskapsutbytte foreldes likevel etter 2 ee savings bond innløsning kalkulator og 3, og senere forfalt terminytelse etter.Les også: Dette MÅ du vite om regnskap.Av rettighet som hviler som grunnbyrde på fast eiendom, foreldes bare de enkelte ytelser.(Ny frist etter erkjennelse.) Når foreldelse avbrytes ved erkjennelse etter 14, løper en ny foreldelsesfrist etter reglene i denne lov fra erkjennelsen eller fra den senere dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.(Ny frist etter påtale, avgjørelse.m.).Etter at fordringen er oppstått, kan han likevel vedta fristforlengelse med virkning for inntil 3 år om gangen regnet fra vedtagelsen, likevel ikke ut over 10 år fra den dag da foreldelsesfristen ellers ville løpt.(Proklama.) Har skyldneren eller er det i hans bo innen utløpet av foreldelsesfristen utferdiget proklama, eller annen offentlige innkallelse med oppfordring til fordringshaverne om å melde sine krav innen en bestemt fastsatt frist, inntrer ikke foreldelse før denne fristen er ute.Dette gjelder likevel ikke når retten i medhold av lov er tinglyst eller registrert i særskilt rettsregister.Når fordringen foreldes, bortfaller: a) lovbestemt underpant som ikke er tinglyst eller registrert i særskilt rettsregister, b) underpant i henhold til skadesløsbrev til sikkerhet for mulig inntredende gjeldsansvar, c) underpant for krav på rente eller annen ytelse som forfaller med bestemte mellomrom og ikke.
Det er uten betydning for beregningen at oppfyllelse ikke kan kreves hos garantisten før betaling forgjeves er søkt hos hovedskyldneren eller at garantien for øvrig har subsidiær karakter.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap